Kategorie:
Datum:
1.9.2020
Seznam článků

Vlastníte-li investiční byt, který pronajímáte na dobu neurčitou a plánujete-li zvyšování jeho nájmu, dejte si pozor na zákonné limity, které upravuje občanský zákoník. Pokud jste si sjednali systém zvyšování nájemného na začátku nájmu v nájemní smlouvě, nebo pokud jste naopak jeho zvyšování do budoucna úplně vyloučili, musíte se řídit touto dohodou, která má přednost před zákonem.

V případě, že ustanovení o budoucím zvyšování nájmu není součástí vaší nájemní smlouvy na dobu neurčitou, jste omezeni zákonnými pravidly:

  • Novou výši nájemného musíte navrhnout písemně a maximálně do výše obvyklého nájmu v oblasti, ve které se váš investiční byt nachází. Přihlíží se také k druhu a stavu nemovitosti.
  • Zvýšení nájmu nesmí narůst o 20 % zároveň se změnami nájemného v průběhu předchozích tří let.
  • Nájemné může být také zvýšené z důvodu stavebních úprav v bytě, které přispěly k lepším podmínkám v domě, zvýšily hodnotu bytu, nebo dopomohly k úspoře vody či energií. Navýšení může být maximálně do výše 10 % z částky, která byla na stavební úpravu účelně vynaložena.

 

V zájmu dobrých vztahů je vhodné, když si v nájemní smlouvě ujednáte způsob každoročního zvyšování nájemného předem. Nejčastěji se v praxi jedná o tzv. inflační doložku popsanou v dodatku nájemní smlouvy.

Pokud bude nájemce s novou výši nájemného do 2 měsíců od doručení návrhu na změnu nájmu souhlasit, začne ho platit až počínaje třetím kalendářním měsícem od jeho doručení.

U smlouvy na dobu určitou je to jednodušší. Každý rok je možné prosadit novou výši nájemného a záleží jen na nájemci, zda s ní bude souhlasit či nikoliv.  

Problematiku nájemného a dalších plateb najdete upravenou v občanském zákoníku počínaje § 2246 a dále.

 

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná.