Kategorie:
Datum:
22.12.2020
Seznam článků

Zájem o hypotéky stále roste. Více než polovina lidí dnes financuje své investice do nemovitostí hypotékou. Sjednaný počet hypoték láme rekordy a o investice do nemovitostí se zajímá stále více Čechů.

Před samotným sjednáním hypotéky se informujte nejen o RPSN a podmínkách hypotéky, ale ptejte se také na obsah zástavní smlouvy. Banky do ní často zahrnují dva právní instituty zákaz zcizení a zákaz zatížení.

Zákaz zcizení znamená, že vlastník nemovitosti nemůže svou nemovitost prodat, nebo ji přepsat na třetí osobu bez souhlasu banky, která má na nemovitost zástavní právo.

Při sjednávání zástavy se můžete setkat také se zákazem zatížení. Zákaz zatížení znamená, že nelze nemovitost nijak právně zatížit bez souhlasu banky, například zřízením věcného břemene k nemovitosti nebo zástavního práva jiného subjektu a podobně. Zákaz zatížení může způsobit komplikace například při budoucím refinancování hypotéky jinou bankou.

Zákaz zcizení a zatížení se zapisují do katastru nemovitostí a vztahují se na dobu platnosti zástavního práva. To znamená do doby, než zaplatíte hypotéku, kterou můžete splatit také z prodeje nemovitosti. Oba právní instituty mohou zkomplikovat hladký průběh vaší investice do nemovitosti. Není proto na místě je podceňovat. Jejich nedodržování vám může způsobit finanční sankce. 

Všechny ZPRÁVY Z TRHU NEMOVITOSTÍ.

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?