Kategorie:
Datum:
17.11.2020
Seznam článků

Před investicí do stavebního pozemku je důležité si předem nastudovat všechny podrobnosti o konkrétní parcele, například jestli je parcela pro stavbu opravdu vhodná a jaká případná věcná břemena se k ní vážou.

Zdali je parcela vhodná ke stavbě, můžete ověřit pomocí územního plánu, který je často k dispozici na webových stránkách obce. Anebo můžete osobně navštívit odbor územního plánovaní v daném místě.

Věcná břemena, která se vážou k pozemku, zjistíte z katastru nemovitostí.

Investice do nemovitostí, rodinný důmExistenci inženýrských sítí lze prověřit pomocí podané žádosti k vyjádření k existenci sítí, kterou pošlete určitému provozovateli sítě. Nezapisují se do katastru nemovitostí. Žádosti je do měsíce vyhověno. V žádosti musíte uvést číslo parcely. Získáte velmi důležité podklady pro budoucí plánování vaší investice do nemovitostí (například do rodinného domu). Pokud totiž koupíte pozemek a zjistíte, že pod ním vede například vodní potrubí či kanalizace, může to značně ovlivnit plánování vaší stavby nebo návrh vaší budoucí zahrady.

Na druhou stranu, pokud by inženýrské sítě byly daleko od pozemku, vaše investice do nemovitosti by se o dost prodražila.

Ze zákona jste jako majitel pozemku povinen zdržet se veškerého chování a úprav, které by inženýrskou síť pod pozemkem mohly poškodit. Zákonem jsou stanoveny ochranné vzdálenosti od vedení  vodovodů a kanalizací v rozmezí od 1,5 až 3,5 metrů, ve kterých se nesmí stavět, sázet trvalé porosty, upravovat terén a další.

Musíte také umožnit oprávněné osobě vstoupit na váš pozemek a zkontrolovat nebo opravit inženýrské sítě a to v nutném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Všechny ZPRÁVY Z TRHU NEMOVITOSTÍ.

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná.