Kategorie:
Datum:
1.10.2020
Seznam článků

Všechny volené orgány společenství vlastníků jednotek mají povinnost řádného hospodáře, ne pouze jeho statutární orgán.

V praxi se na to bohužel často zapomíná. Dávejte si tedy pozor, koho za orgány SVJ volíte. Netýká se to jenom předsedy SVJ a výboru, ale také kontrolní komise, revizora, kontrolora a podobně.

Každý, kdo přijme funkci voleného orgánu SVJ, odpovídá za to, že bude za SVJ jednat s loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pokud člen orgánu SVJ zjistí, že není schopen zastupovat SVJ s péčí řádného hospodáře a nevyvodí z toho žádné důsledky, má se za to, že jedná nedbale.

Člen voleného orgánu může z důvodu své nepřítomnosti u konkrétního případu zmocnit jiného člena stejného orgánu SVJ, aby ho zastupoval. Obecně se však má za to, že jedná osobně.

Tuto záležitost upravuje občanský zákoník paragrafem 159.

Přejděte na všechny ZPRÁVY Z TRHU NEMOVITOSTÍ. 

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?