Kategorie:
Datum:
24.9.2020
Seznam článků

Jestliže vlastníte bytový dům jako firma a rozhodnete se jeho byty převést do osobního vlastnictví mezi své členy firmy, musíte založit společenství vlastníků jednotek. Tato povinnost se vás týká v případě, kdy je v bytovém domě minimálně 5 bytových jednotek, které budou vlastnit nejméně 4 rozdílní vlastníci.

SVJ může následně převzít dluhy vaší firmy, které byly vynaloženy na opravy, údržby a stavební úpravy bytového domu. S převzetím těchto závazků však musí souhlasit všichni členové SVJ a jejich souhlas musí být písemný s úředně ověřeným podpisem.

Pokud bude ve společenství vlastníků jednotek jeden vlastník, který s převzetím dluhů nebude souhlasit, nemůže SVJ tyto dluhy převzít. SVJ má možnost se v tomto případě obrátit na soud a požádat ho, aby byla vůle nesouhlasícího vlastníka nahrazena rozhodnutím soudu. Je však zákonnou podmínkou, aby mělo SVJ pro tento krok důležitý důvod a mohlo po vlastníkovi spravedlivě požadovat, aby s převzetím dluhu souhlasil.

Přejděte na všechny ZPRÁVY Z TRHU NEMOVITOSTÍ. 

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?