Kategorie:
Datum:
17.9.2020
Seznam článků

Společenství vlastníků jednotek musí svolat shromáždění, pokud to vyžaduje více než čtvrtina všech hlasů vlastníků. Minimálně se musí jednat o dva vlastníky jednotek. Tito vlastníci musí svou žádost o shromáždění odůvodnit a navrhnout SVJ usnesení, které má být na shromáždění schváleno, nebo navrhnout program zasedání a také ho odůvodnit.

Pokud statutární orgán SVJ takové shromáždění nesvolá, mohou ho uspořádat vlastníci sami na náklady společenství.

Shromáždění SVJ musí proběhnout minimálně jednou do roka. Před každým shromážděním musí jeho pořadatel dopředu seznámit vlastníky s konkrétními záležitostmi, které se budou na zasedání projednávat.

Informace vycházejí z občanského zákoníku. 

Přejděte na všechny ZPRÁVY Z TRHU NEMOVITOSTÍ. 

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?