Kategorie:
Datum:
8.3.2019
Seznam článků
Další zpomalení ekonomik
Upřesňující prognóza OECD ekonomického vývoje

Ve středu 6.3.2019 zveřejnila OECD upřesňující prognózu globálního ekonomického vývoje, s tím že u většiny zemí revidovala své předchozí odhady směrem dolů. Na základě upřesněných hospodářských výsledků jednotlivých zemí je patrné, že globální ekonomika výrazně zpomalila. 

Zároveň OECD poukazuje na fakt, že nastal veliký rozdíl ve vývoji USA a Eurozóně. Zatímco USA se drží v růstu, i když ve zpomaleném tempu, celkový roční nárůst ekonomické aktivity činil 2,9%. Naproti tomu ekonomická aktivita  Eurozóny se výrazně propadla na 1,8% za celý rok 2018. 

OECD učinila velké revize očekávaného růstu v roce 2019 a to směrem dolů. Největší poklesy očekává v Evropě, a to zejména v Německu (odhad růstu HDP v 2019 upřesněno na 0,7%) a Itálii  (odhad meziroční změny HDP v 2019 na - 0,2%), ale i Velké Británii (odhad růstu na rok 2019 činí 0,8%).  Celá Eurozóna by pak měla růst v roce 2019 o 1% oproti původně predikovaným 1,8%. 

Pro rok 2020 je ale očkáváno mírné oživení u Eurozóny na 1,2% a celkově by globální ekonomika by měla meziročně růst o 3,4%.

Celá zpráva OECD je k dispozici zde.

 

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?