Kategorie:
Datum:
29.9.2020
Seznam článků

Nejvyšší soud ČR potvrdil v rámci svého usnesení sp. zn. 26 Cdo 2085/2019 z letošního května, že notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti není exekučním titulem pro vyklizení bytu.

V praxi tento notářský zápis sloužil pro ochranu pronajímatelů, kteří se díky němu chránili proti nájemci, který neplatil a nechtěl opustit byt. Pronajímatelé používali tento prostředek pro vystěhování nájemce, který po řádné výpovědi obdržené od pronajímatele odmítal vyklidit byt.  

V květnu 26. 5. 2020 se však ukázalo, že pronajímatelé takto jednat úplně nemohli. Podle Nejvyššího soudu ČR nemůže být předmětem dohody notářského zápisu podle ust. § 71b notářského řádu vyklizení nemovité věci, jelikož v době, kdy se má dané vyklizení uskutečnit, už neexistuje závazkový právní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, ale jedná se o porušování vlastnického práva.

Přejděte na všechny ZPRÁVY Z TRHU NEMOVITOSTÍ. 

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?