Anglie je 5. největší ekonomikou světa

Světová banka porovnala světové ekonomiky na základě jejich HDP z roku 2018. Výsledky zveřejnila v prosinci 2019 a Anglii vyhodnotila jako 5. největší ekonomiku světa. 

HDP roku 2018, 10 největších ekonomik světa: 

Investice do nemovitosti v Británii
Zdroj: World Development Indicators database, World Bank, 23 December 2019

V rámci analýzy Doing Businnes, kterou každoročně provádí Světová banka,která hodnotí ekonomiky světa a jejich prostředí pro podnikání na základě 12 různých ukazatelů z oblasti ekonomiky, práva, politiky, energetických zdrojů a podobně, se Británie umístila na 8. místě. Je tedy 8. nejlepší ekonomikou světa pro podnikání a vymahatelnost práva. 

Investice v Británii žebříček 

Zdroj: World bank, Doing Business 2020

Turismus

Británii navštíví ročně okolo 40 milionů turistů. Celkový počet cizinců, kteří Británii navštěvují, tvoří skoro dvě třetiny obyvatel Spojeného království. Cestovní ruch v Anglii vytváří dva miliony pracovních míst a generuje 9 % britského HDP.


Návštěvy Velké Británie lidmi ze zahraničí, kteří navštíví Británii na kratší dobu než 12 měsíců, uvedeno v tisících: 

Turismus v Britanii
Zdroj: Office for National Statistics

Univerzity a studenti

Velká Británie je domovem některých nejlepších světových univerzit včetně Oxfordu, Cambridge, Imperial College London, University of Edinburgh, King's College London, University of Sheffield, Birmingham University a dalších. Příliv studentů z celého světa má na Anglii patrný ekonomický i kulturní dopad. 

Popularita studia v Anglii mezi zahraničními studenty neustále roste. Celkový počet studentů zapsaných na vysokých školách v minulém akademickém roce byl 2 383 970 šlo o meziroční nárůst o 2 %, z toho zahraničních studentů bylo 458 520.
Velká Británie je se svými světově uznávanými univerzitami, kulturně rozmanitým prostředím a vysoce kvalifikovanými akademiky pro studenty symbolem perspektivního života a akademického úspěchu. 


Vývoj počtu příchozích studentů ze zahraničí studujících v Británii:

Vývoj počtu příchozích studentů ze zahraničí studujících v Británii:

Zdroj: Studying-in-UK.org

 

Proč je dobré investovat do nemovitostí v Anglii

Investice do nemovitosti v BritániiBritánie je podle studie poradenské společnosti PwC jedna z nejbezpečnějších zemí pro investice. 

Investice do nemovitostí v Anglii je vedle trhu s dluhopisy a akciovým trhem celosvětově jednou z nejoblíbenějších investičních voleb.
Podle dat posledního indexu Schroders Global Cities 30 je Londýn 2. nejlepší město na světě pro investice do nemovitostí. 


Silný potenciál růstu cen nemovitostí

Předpokládaný průměrný růst cen nemovitostí v jednotlivých regionech Anglie v příštích pěti letech nabízí lákavé investiční vyhlídky. 

Předpokládaný růst cen nemovitostí v jednotlivých regionech v období 2020 – 2024:

Investiční nemovitosti v Británii růst cen
Zdroj: SevenCapital


Rozsáhlé investice do infrastruktury zvýší ceny nemovitostí

Dálnice HS2, která má propojit 8 hlavních měst mezi Midlands, Severní Anglií a Londýnem vytvoří okolo roku 2030 25 000 nových pracovních míst. Mezi lety 2030 - 2040 se mají vybudovat dvě hlavní železniční tratě pro vysokorychlostní vlaky, které budou spojovat nejdříve Londýn a Birmingham a následně Manchester, Londýn a Leeds. Způsobí to růst cen nemovitostí v okolí vlakových stanic. 


2 nejlepší univerzity světa

2 z 10 největších a nejuznávanějších světových univerzit jsou v Británii, jedná se o Cambridge a Oxford. Univerzity ve významných regionálních městech jako je Edinburgh, Sheffield, Manchester, Nottingham a Birmingham jsou domovem dalších velice významných světových univerzit, které se nachází v žebříčku 100 nejlepších univerzit světa. 

 

Buy-to-Let model jsou investice s nadstandardním výnosovým potenciálem 

Investiční byty v Británii, Bay to let

Velmi oblíbeným a ustáleným modelem je investice do nemovitosti typu Buy-to-Let. Jedná se o investiční strategii, kdy koupíte investiční nemovitost a ihned po koupi ji poskytnete na pronájem. Vytváříte si tak pasivní příjmy a zároveň máte dobře uložené peníze do budoucna. Trh Buy-to-Let má v Británii hodnotu přes 1 bilion liber a představuje příležitost pro investice do nemovitostí s unikátní výnosností. Na tento způsob investice nabízejí britské banky speciální hypoteční programy. 

 

Na základě realitních statistik je uvedeno, že nejméně 20 % populace bude v následujících 5 letech hledat pronájem svého domu nebo bytu místo toho, aby si ho sami koupili. Jedná se o předpoklad na příštích pět let. Pokud tomu tak bude, pak je nyní ten správný čas investovat do nákupu nemovitosti a následně ji ihned pronajmout.

Rostoucí zájem o bydlení v nájmu a nízká nabídka

Prognózy ukazují, že v následujících 20 letech vzroste populace v Británii o 74 milionů lidí. Potenciální poptávka po bydlení bude obrovská. Do budoucna to znamená umocnění zájmu o nájem a také očekávané zvýšení cenové hladiny nájmů. Pro investory do nemovitostí se jedná o výborné investiční načasování. Při zvolení správné investice čeká investory lákavý roční výnos z pronájmu a zároveň silný růst kapitálové hodnoty v čase. 


Průzkum okolo Brexitu

Nemovitosti v zahraničí investice

Na základě průzkumu „SevenCapital Brexit“ z roku 2019, který provedla investiční a poradenské společnosti SevenCapital vychází, že téměř 85 % investorů investuje v současné době do britského realitního trhu. Dotazováno bylo 450 investorů ze 4 různých světových lokalit – Dubaj, Hongkong, Velká Británie a Jižní Afrika. 

 

Tento fakt potvrzuje, jak populární jsou britské nemovitosti a atraktivní a stabilní investicí pro investory i v období Brexitu. 92 % respondentů z Jihoafrické republiky se také domnívá, že britský realitní trh bude za 18 měsíců dobrým a velmi silným realitním trhem. Respondenti byli dotazováni v prosinci roku 2018. Z průzkumu dále vychází, že poptávka po rezidenčním bydlení silně vzroste, například v Birminghamu je aktuální poptávka po bydlení okolo 20 000, v příštích 20 letech se očekává nárůst o dalších 100 000. 


Nejsilnější trh nemovitostí za poslední 4 roky

Na začátku roku 2020 zaznamenal trh s nemovitostmi nejsilnější start roku za poslední 4 roky. Například ceny domů v únoru 2020 meziročně vzrostly v průměru o 1,6 %.
Silný začátek roku byl výsledkem obecné spokojenosti Britů vycházející z výsledku voleb v prosinci 2019 a svou roli odehrál také Brexit v lednu 2020. 

Společnost Zoopla zveřejnila údaje o městech s nejrychlejším potenciálem růstu hodnoty nemovitostí za posledních 12 měsíců. 

Top 10 britských měst podle růstu cen nemovitostí:

  1.  Sheffield  5,63%
  2. Glasgow  5,38%
  3. Manchester  4,49%
  4. Leeds  4,2%
  5. Birmingham  4,08%
  6. Edinburgh  4,04%
  7. Bristol  3,8%
  8. Nottingham  3,69%
  9. Reading  2,37%
  10. Londýn  1,54%

Sheffield = město s nejrychleji rostoucí hodnotou nemovitostí

V Sheffieldu rostly ceny nemovitostí v loňském roce nejrychleji ze všech velkých měst v Británii. Například v Londýně se jednalo o razantně pomalejší růst.
Investice do nemovitostí v Sheffieldu

Ceny nemovitostí v Sheffieldu vzrostly za posledních 12 měsíců o 5,63 %. Další města s rychle rostoucí hodnotou nemovitostí byl Glasgow a Manchester, jednalo se o růst v hodnotě 5,38 % a 4,49 %. 
Za posledních 12 měsíců se průměrná cena nemovitostí v Sheffieldu vyšplhala na hodnotu 185 090 GBP, v Londýně jsou ceny v Anglii nejvyšší, průměrná cena za nemovitost je tam 638 439 GBP.

K růstu cen nemovitostí v Sheffieldu přispěli Londýňané stěhující se na sever

Londýňané opouští metropoli a stěhují se na sever. Popularita osídlování měst na severu od Londýna se od roku 2014 více než zdvojnásobila. V roce 2009 se přestěhovalo na sever 1 % lidí žijících v Londýně. O 10 let později se jednalo už o 13 %. 

Města Sheffield, Leeds a Newcastle upon Tyne zaznamenala nejsilnější příliv Londýňanů.
V Sheffieldu vzrostl v roce 2018 počet nových obyvatel přicházejících z Londýna o 12 %. Jedná se o nové obyvatele, kteří si pronajali anebo koupili nemovitost ve městě. V Newcastlu a Leedsu se jednalo o 5 % nárust. 

Lidé přestěhovaní z Londýna na sever Anglie v jednotlivých letech v %:

Nemovitosti v zahraničí v Sheffieldu, investiční byty

Zdroj: Hamptons International
           The Guardian

Důvody proč se Londýňané stěhují na sever

Mezi nejdůležitější důvody, proč se lidé stěhují na sever Anglie je jejich silná potřeba uniknout od hektického a uspěchaného života v Londýně, který představuje především práci. Chtějí si odlehčit od přehnaně vysokých cen za bydlení, stravování a hromadnou dopravu. Vyhledávají pro svůj život pomalejší, zdravější a klidnější životní styl. Další velký benefit shledávají v úspoře času, který denně ztrácí ve veřejné dopravě v londýnské metropoli.  

Sheffield krajina

Proč je dobré investovat do nemovitostí v Sheffieldu:

•    Nízké ceny nemovitostí v centru města.
•    Silná poptávka po bydlení, která značně převyšuje nabídku.
•    Studentské město s více jak 60 000 studenty, ve kterém je nedostatek studentských bytů. Stávající nabídka je nedostatečná, zastaralá a pro studenty neatraktivní.
•    Nadprůměrné výnosy z investičních nemovitostí.
•    Silný potenciál růst cen nemovitostí.
•    Rostoucí zájem o bydlení v Sheffiledu, jak ze strany studentů, tak ze strany obecné populace.
•    Patří mezi 10 nejlevnějších britských univerzitních měst.
•    Každý rok čtvrtina absolventů univerzit zůstává ve městě.

Ceny bytů jsou stále nízké v porovnání s ostatními regiony, lze tedy odůvodněně očekávat, že jejich hodnota bude nadále růst, aby se dorovnaly s dalšími univerzitními regiony. 
Každý rok čtvrtina všech absolventů sheffieldských univerzit ve městě zůstane. Každoročně tedy roste zájem o pronájmy v blízkosti centra města, což se projevuje v rostoucích cenách nemovitostí. Například za posledních pět let vzrostly ceny domů téměř o 25 %.

Sheffield je jedním z klíčových měst, které řídí britskou ekonomiku

Mezi lety 2014 a 2017 bylo ve městě vytvořeno 35 000 nových pracovních míst, přičemž velké nadnárodní společnosti jako HSBC, Foregmasters, Boeing a McLaren ve městě významně investují. 
Od roku 2011 vzrostly průměrné platy tamějších zaměstnanců o 13 %. Ve městě je velké nákupní centrum Meadhowhall, které do města přináší přibližně 400 000 návštěvníků týdně a je důležitým poskytovatelem pracovních míst.

Sheffield, investiční byty v centru

Dopravní dostupnost

Sheffield se nachází v samém centru země, takže je ideální pro podniky a investory do nemovitostí. Cesta vlakem do Leedsu, Manchesteru nebo Birminghamu trvá přibližně hodinu. Z města je snadný přístup na dálnici M1, která je důležitou dopravní tepnou mezi Londýnem a Leedsem. Sheffield má vlastní letiště Doncaster Sheffield.

Investiční byty v Sheffieldu

Pokud vás Sheffield zaujal jako ideální město pro investici do nemovitostí stejně jako nás, nabízíme ho v našem investičním portfoliu. Podívejte se na investiční byty v Sheffiledu. 

Sheffield investiční byty na prodej

Zdroje:
Worldbank, Doingbusiness
Zoopla Cities House Index Index
BRITANNICA
Investopedia
Statista.com
Studying-in-UK.org 
Higher Education Statistics Agency (HESA)
Countrywide network of estate and lettings
Houseladder
Hamptons International
 The Guardian
Propertyhub
Condor ferries
SevenCapital
Průzkum SevenCapital Brexit z roku 2019
NatWest student living index 2017
Finance-monthly.com
 

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná.