Kategorie:
Datum:
6.1.2021
Seznam článků

Nový rok přináší další daňovou změnu pro investice do nemovitostí. Změna se týká DPH z nájmu u nemovité věci, kterou nájemce využívá ke svému podnikání. Jde o situaci, kdy jsou pronajímatel i nájemce plátci DPH a jedná se o nemovitosti, které jsou postaveny za účelem bydlení.

V tomto případě mohl být nájem mezi dvěma plátci v minulém roce zdaňován. Toto zdanění tvořilo ekonomickou výhodu pro pronajímatele, který si mohl uplatnit nárok na odpočet DPH z pořízených vstupů souvisejících s pronájmem nemovitosti (například z ceny nemovitosti, oprav a technických zhodnocení nemovitosti).

Od nového roku už pronajímatel nemůže v daném případě zdaňovat pronájem nemovitostí, které jsou určené k bydlení a kterými jsou bytové jednotky, jejichž součástí je garáž, sklep či komora, rodinné domy, obytné prostory a stavby, jejichž plocha k bydlení je minimálně 60 % z celé podlahové plochy pronajaté nemovitosti. Změna se dotýká také práva stavby nebo pozemků, které jsou zastavěny rodinným domem, obytným prostorem či jinou stavbou, ve které je alespoň 60 % plochy tvořeno prostorem pro bydlení a které se pronajímají společně s pozemkem.

Na základě novely zákona o DPH je tedy pronájem těchto nemovitostí od začátku roku povinně osvobozený od DPH bez nároku na odpočet daně.

Všechny ZPRÁVY Z TRHU NEMOVITOSTÍ.

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?