Kategorie:
Datum:
27.3.2019
Seznam článků
Nová stavební legislativa aneb blýská se nám na lepší časy ?

Na konci ledna ministryně Klára Dostálová podepsala věcný záměr na změnu stavební legislativy. Hlavními změnami, na kterých se shodně napříč ministerstvy shodli všichni vládní činitelé je, že stavební řízení se musí zrychlit a to ze stávajících cca 10 let na 1 rok. Nemalou změnou je i vytvoření samostatné soustavy stavebních úřadů, tak jako jsou např. finančí úřady. Dalším podstatným krokem je i veliké zjednodušení - stavebník zkrátka přijde na jeden stavební úřad, podá projektovou dokumentaci v elektronické podobě a následně jen očekává stavební povolení. Stavební úřad si veškerá stanoviska dotčených orgánů a organizací zajistí sám.  Pokud se některý orgán či organizace nevyjádří ve stanovené lhůtě nastane ze zákona fikce souhlasu. Sečteno, podtrženo i s případným soudním rozhodnutím stavebník bude stavět do 1 roka. Účinnost nové legislativy se plánuje k 1.1.2021.

K návrhu nové stavební úpravy obdrželo ministerstvo koncem února 1641 připomínek. Jen pro zajímavost, Svaz měst a obcí ČR vyjádřil na svém 43. hlasování svůj esouhlas s vytvořením samostatné struktury stavebích úřadů. Vypořádání se tak se všemi připomínkami nebude nikterak jednoduché.

Podle dat Asociace developerů České republiky máme aktuálně v povolovacím řízení "zaseknutých" 92.000 bytů. Nová stavební legislativa by tak pomohla k jejich rychlému vystavění a uvedení na trh s bydlením.

 

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?