Kategorie:
Datum:
3.11.2020
Seznam článků

Tento článek upravuje problematiku družstevního vlastnictví.

Jste majitelem podílu bytového družstva?  Víte, že pokud vás představenstvo bytového družstva z družstva vyloučí, musíte vyklidit byt a ztrácíte právo k jeho nájmu?

Vyloučení z družstva, investiční byt. Družstvo vás může vyloučit v případě, kdy závažným způsobem nebo opakovaně porušíte členské povinnosti, nesplňujete podmínky členství, nebo z dalších závažných důvodů uvedených ve stanovách družstva.

Vyloučený člen družstva má nárok na tzv. vypořádací podíl. Zákon o obchodních korporacích stanovuje výši vypořádacího podílu v hodnotě splněného členského vkladu. Z tohoto důvodu může být vypořádací podíl výrazně nižší než je aktuální tržní hodnota družstevního podílu. Družstvo si však může ve stanovách určit jiný způsob stanovení vypořádacího podílu a to například znaleckým posudkem.

Od 1. ledna příštího roku nabude účinnosti velká novela zákona o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) V nové úpravě je zavedeno ustanovení, které nařizuje, že pokud bude výše vypořádacího podílu výrazně odlišná od reálné hodnoty družstevního podílu, bude stanovena na základě této reálné hodnoty.

Zvažujete-li investici do nemovitosti v družstevním domě, určitě předem nahlédněte do zákona o obchodních korporacích a do stanov družstva, do kterého plánujete vstoupit. Ne každé družstvo například dovoluje poskytovat podnájem družstevního bytu. A pokud na vaši novou investici do nemovitosti nahlížíte jako na investiční byt s plánovaným ročním výnosem, takové omezení by vám roční výnos nedovolovalo realizovat a čekali byste pouze na nárůst kapitálové hodnoty nemovitosti v čase.

Všechny ZPRÁVY Z TRHU NEMOVITOSTÍ.

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?