Kategorie:
Datum:
6.10.2020
Seznam článků

Nájemce může chtít sjednat podnájem bytu s třetí osobou. Často se tak stává například u studentů, kteří k sobě hledají dalšího studenta, který by jim prostřednictvím podnájmu pomohl hradit jejich nájem.

Pojďme si však nejdříve ujasnit základní pojmy. Denisa je majitelka bytu, která pronajme byt Pavlovi. Jedná se tedy o nájem. Pro Pavla samotného je byt příliš velký, a tak se rozhodne jeden pokoj podnajmout studentovi Jirkovi. Denisa je tedy pronajímatelem, Pavel je nájemcem a Jirka je podnájemcem.

Nájemce však musí nejdříve požádat pronajímatele, aby mu dovolil byt podnajmout. Daný souhlas musí být potvrzen písemně. Pokud však nájemce podnájem sjedná, i když mu to pronajímatel nedovolí, anebo se o podnájmu pronajímatel vůbec nedozví, jedná se o hrubé porušení nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější újmu.

Podnájem lze však zřídit pouze na dobu trvání nájmu, k jiným ujednání se ze zákona nepřihlíží.

Nájemce zodpovídá pronajímateli za jednání podnájemníka stejně, jako kdyby byt užíval sám.

Přejděte na všechny ZPRÁVY Z TRHU NEMOVITOSTÍ. 

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?