Kategorie:
Datum:
3.9.2020
Seznam článků

Jestliže shromáždění SVJ rozhodne o záležitostech týkajících se správy domu a pozemku způsobem, se kterým vlastník nesouhlasí a má-li tento přehlasovaný vlastník k tomu důležitý důvod, může požádat soud o přezkoumání daného rozhodnutí. Musí to však učinit do tří měsíců od doby, kdy se o daném rozhodnutí SVJ dozvěděl nebo mohl dozvědět. Zároveň může tento vlastník navrhnout danému soudu, aby dočasně zakázal jednat SVJ podle napadeného rozhodnutí.

Když není možné rozhodnout na shromáždění

Jakýkoliv vlastník bytové jednotky se může obrátit na soud také s žádostí o rozhodnutí ve věci, která byla předložena shromáždění SVJ, ale nemohlo se o ní rozhodnout, jelikož shromáždění nebylo usnášeníschopné. Vlastník k tomu musí mít opět důležitý důvod.

Informace vycházejí z nového občanského zákoníku. Pokud si přejete vědět více o SVJ a změnách v novém občanském zákoníků, přejděte do naší sekce Zprávy z trhu

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná.