Kategorie:
Datum:
20.8.2020
Seznam článků

Máte-li za sebou alespoň jednu investici do nemovitosti v bytovém domě, je pravděpodobné, že jste dostali pozvánku na shromáždění SVJ. Často si však vlastníci v domech pořizují investiční byty, které pronajímají, sami bydlí v jiném městě a shromáždění se neučastní. Nejenom proto jsou shromáždění často nedostatečně početná a nezpůsobilá se usnášet. Pro usnášeníschopnost potřebuje SVJ na shromáždění účast vlastníků s nadpoloviční většinou všech hlasů.

 

Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, existují 2 řešení

  1. Svolat náhradní shromáždění, pokud je tato možnost obsažená ve stanovách.
  2. Statutární orgán SVJ může do jednoho měsíce od nezpůsobilého shromáždění navrhnout korespondenční hlasování tzv. per rollam. V písemném návrhu musí být uvedeno navrhované rozhodnutí, informace potřebné pro posouzení rozhodnutín nebo zdroje, kde je možné je vyhledat, a také termín vyjádření vlastníků. Ze zákona platí, že lhůta činí 15 dní, pokud není ve stanovách uvedena delší doba. Při hlasování mimo zasedání je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech vlastníků. Korespondenční hlasování může proběhnout také v případech, které jsou vymezené ve stanovách společenství.

 

Investice do nemovitostí vlastníci bytůPokud však vlastníte investiční nemovitost v bytovém domě, není na škodu se alespoň jednou do roka shromáždění zúčastnit. Je důležité znát rozhodnutí o vašich penězích, které platíte do fondu oprav a celkové hospodaření SVJ. A mimo to, na shromážděních není nuda.

 

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná.