Kategorie:
Datum:
2.7.2020
Seznam článků

Nový občanský zákoník platný od 1. července upravuje pomoci ustanovení § 1184 problematiku nařízení prodeje jednotky nepřizpůsobivého vlastníka. 

Společenství vlastníků jednotek zkráceně SVJ může podat návrh u soudu k nařízení prodeje jednotky vlastníka, který i přes písemné upozornění SVJ porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek. Tato sankce je však natolik přísná a zásadní, že k ní může dojít pouze pokud už nestačí na odstranění závadného chování vlastníka ostatní právní prostředky. 

Daná záležitost se řeší prostřednictvím civilních soudů a návrh na nařízení prodeje jednotky může s novelou tohoto zákona podat pouze SVJ, ne konkrétní vlastník jiné jednotky čili jakýkoliv soused. Pokud však chce SVJ podat u soudu návrh na nařízení prodeje jednotky nepřizpůsobivého vlastníka musí mít nově souhlas většiny vlastníků jednotek. 

Jedná se stále o dost problematický způsob ochrany práv ostatních vlastníků jednotek, jelikož tato sankce zasahuje mimo jiné do vlastnického práva, které upravuje Listina základních práv a svobod. Novela zákona se snaží tento proces zjednodušit. Předpokládá se však, že se v praxi bude využívat především nový institut písemné výstrahy, který má novelou specifikované povinné náležitosti. 
 

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná.