Kategorie:
Datum:
11.4.2020
Seznam článků
Novinky ze světa investování do nemovitostí - týden #15

Ministerstvo financí pozastavuje Elektronickou evidenci tržeb a poskytuje další úlevy

S ohledem na aktuální krizovou situaci pozastavuje MF Elektronickou evidenci tržeb, a to po dobu nouzového stavu a dalších 3 měsíců po jejím ukončení. Poplatníci tedy nebudou muset evidovat tržby a nebudou za to nijak sankciováni a ani kontrolováni. Tento krok bude Poslanecká sněmovna projednávat příští týden.
Finanční správa rozšiřuje svou pomoc daňovým poplatníkům překlenout aktuální krizový stav. Nyní navrhuje posunout termín na podání přiznání k dani z nabytí nemovitosti. Posunutí termínu plánuje do 31.8. 2020. Prakticky se jedná o prominutí pokut za opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínech od 31.3. do 31.7. 2020. Prominutí pokut se také váže na opožděnou úhradu této daně nebo její zálohu. 
Pomocí instituce zpětného působení daňové ztráty mohou podnikatelé uplatnit ztrátu vykázanou v tomto roce zpětně ve svých základech daně v letech 2019 a 2018. Získají tak další finanční podporu v podobě vratky. 
MF dále navrhuje odpustit daňovým poplatníkům červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, které se nebudou hradit vůbec. 
Finanční správa rozšiřuje liberační balíček.  Je benevolentní zejména v promíjení pokut a poplatků. Dané návrhy projdou ještě schválením vlády. Sledujte jejich průběh. 


Jak pandemie ovlivňuje britský realitní trh? Ceny nemovitostí po COVIDu výrazně porostou!

Investice do nemovitostí a globální trh s investičními reality čelí bezprecedentním výzvám, jelikož boj proti pandemii se stal celosvětovým ekonomicko-politicko-sociálním problémem také na trhu nemovitostí. 
V Anglii byla v rámci opatření proti koronaviru zpřísněna kritéria pro poskytování hypoték, vystěhování nájemníků bylo zakázáno a byla zavedena další mnohá opatření. 
Russell Gould, generální ředitel významné realitní společnosti Vesta, která se věnuje trhu pro nákup a prodej nemovitosti k pronájmu vyjádřil svůj pohled na vývoj realitního trhu po skončení pandemie COVID-19. Po skončení pandemie bude poptávka po pronájmu nemovitostí stále vysoká bude se jednat spíše o poptávku vyšší než kdy dříve v souvislosti s tím, že ekonomika domácností bude oslabena a lidé budou svou pozornost více odvracet od investice do vlastní nemovitosti k bydlení v podnájmu. Aktuálně v Anglii bydlí 21 % všech domácností v podnájmu, před vypuknutím pandemie se očekávalo, že toto procento vzroste na 25 % v roce 2025. COVID však vývoj urychluje.  

Prognózy ukazují, že v následujících 20 letech vzroste populace v Británii o 74 milionů lidí. Potenciální poptávka po bydlení bude obrovská. Do budoucna to znamená umocnění zájmu o nájem a také očekávané zvýšení cenové hladiny nájmů. Pro investory do nemovitostí se jedná o výborné investiční načasování. Při zvolení správné investice čeká investory lákavý roční výnos z pronájmu a zároveň silný růst kapitálové hodnoty v čase. Nevíte jak poznat správnou investici a dobře si ji vypočítat? Sepsali jsme pro vás pár základních informací, podívejte se na ně.


Výnosy z pronájmu

Cenové hladiny nájemného jsou historicky více odolnější než ceny nemovitostí, jsou také méně volatilní, jelikož se nájmy většinou uzavírají na 12 měsíců a déle. Zajímavostí je, že i když se ceny nemovitostí v roce 2008 prudce snížily, úroveň nájemného se obecně udržovala a výnosy z investice do nemovitostí byly stále pozitivní. 


Růst cen nemovitostí

Nyní v době pandemie je růst cen strnulý. Ale po pandemii, mimo jiné také díky měnové politice Anglie a nízkých úrokových sazeb, by mělo dojít k nárustu jejich cen, podobně jako tomu bylo v letech 2009 – 2017. 
Očekává se, že po skončení COVIDu, přibyde z důvodu omezení vlastních příjmů více prodejců nemovitostí, což nabídne zajímavé investiční příležitosti pro investory do nemovitostí. Poohlídněte se po své nejlepší investici. Sepsali jsme pro vás informace o realitním trhu ve Velké Británii. .


Sněmovna přistoupila na regulaci Airbnb

Vládě se podařilo prosadit zákon o sdíleném ubytování. Účelem zákona je, aby si poskytovatelé ubytování přes platformy Airbnb a Booking vedli podrobnou evidenci o ubytovaných osobách, tzv. knihu hostů, odváděli ubytovací poplatky do rozpočtu obce, daně z příjmu v platné výši a nepronajímali tak už své investiční nemovitosti „načerno“. Zprostředkovatelé ubytování jako je Airbnb budou muset nahlásit na výzvu živnostenského úřadu údaje o podnikatelích, kteří pronajímají své nemovitosti přes ubytovací platformy. 
Na základě těchto hlášených údajů budou úřady schopné zjistit, jestli majitelé nemovitostí řádně plní povinnosti pode cizineckého zákona a úřady budou moci vyhledat všechny osoby ubytované v daném území. 
Zákon musí projít ještě senátem. Vláda očekává, že vstoupí v platnost už v průběhu tohoto roku v období, kdy se situace ohledně koronaviru uklidní a turisté k nám začnou opět jezdit. Za porušení zákona o sdíleném ubytování mohou úřady udělit pokutu až ve výši milion korun. 

 

ČNB uvedla první odhad dopadů pandemie na českou ekonomiku

Představitelé ČNB uvedli odhady, jak by vypadala ekonomika a vývoj pandemie bez zásahu vlády. K popisu použili níže uvedený graf. Červená křivka znázorňuje vývoj pandemie bez jakýchkoliv ochranných zásahů. Modrá křivka znázorňuje průběh pandemie s ochrannými opatřeními vlády. 


Zdroj: Česká národní banka


Z grafu vidíme, že bez vládních zásahů by docházelo k rychlému šíření, zvýšil by se počet nakažených a počet úmrtí. Ochranná opatření vlády však vedou ke ztrátám v ekonomice, propady byly silné a okamžité. Ekonomické ztráty budou gradovat v čase, což znázorňuje modrá přerušovaná čára pod osou X. Čím déle vládní opatření potrvají, tím bude více propuštěných zaměstnanců. Jejích oslabení platební schopnosti se bude projevovat v dalších makroekonomických ukazatelích. 
ČNB a vláda se snaží tento dopad zmírnit – zelená přerušovaná čára. Došlo ke zlevnění peněz, posílení stability bankovního systému, k přijetí nových fiskálních opatření a dalším opatření. 

Novela bytového spoluvlastnictví přináší pro investory do nemovitostí nové povinnosti i výhody.

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu bytového spoluvlastnictví, novela má vstoupit v platnost 1. července 2020.
Jaké jsou nejdůležitější změny v zákoně
Při změnách fungování domu a v rozpočtu hospodaření SVJ se dle novely vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a podepsaný písemný souhlas jednotlivých vlastníků, kterých se daná změna týká. 
Došlo k úpravě některých práv a povinností vlastníků v souvislosti s úpravami a údržbou jejich bytů i společných částí domu, které mají majitelé bytů ve svém užívání. Stanovily se ohlašovací povinnosti podnikatelské činnosti související s bytovou jednotkou, které by mohly dlouhodobě narušit chod domu, například pronájem bytu přes Airbnb. Zákon upravuje také výši příspěvků za správu domu a pozemku okolo něj.  


Důležitá změna spočívá v přechodu dluhů na jednotce v průběhu převodu vlastnictví, novela přináší odpovědi na otázky, které dluhy a v jaké výši přecházejí s převodem vlastnictví na nového majitele, a které ne. 
Další změny se týkají předkupního práva, především v souvislosti s garážovým stáním. Spoluvlastníci nebytových jednotek, například garážového stání, už nebudou mít předkupní právo jiného vlastníka na dané garážové stání. Vlastník garážového stání ho tedy může prodat společně s bytem bez ohledu na jiné vlastníky. 

Novela zákona zpřísňuje také pravidla pro založení společenství vlastníků.
 

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná.