Kategorie:
Datum:
8.1.2021
Seznam článků
Novinky ze světa investování do nemovitostí - týden #1/2021

Světová banka: pokles celosvětové ekonomiky byl v roce 2020 4,3 %

Světová banka predikuje letošní růst globální ekonomiky až o 4 %. Velký význam přikládá vývoji epidemiologické situace a vakcinaci. Pokud by se situace v těchto oblastech nevyvíjela podle očekávání, došlo by k výraznému zpomalení tempa růstu ekonomik a globální ekonomický růst by se podle odhadů banky snížil přibližně o polovinu.  

Situace je nejistá a náročná na jakékoliv predikování. Zhoršená epidemiologická situace na podzim loňského roku značně zpomalila oživování světového hospodářství v roce 2021.  Světová banka  očekává letošní růst HDP v USA o 3,5 %, v Číně o 7,9 %, v eurozóně o 3,6 % a v Japonsku o 2,5 %. 

Globální hospodářství utrpělo v minulém roce značný nárůst nezaměstnanosti, omezilo se vzdělávání, miliony lidí se ocitly v chudobě, výrazně se prohlubovalo zadlužení států a dle odhadu Světové banky došlo ke globálnímu ekonomickému poklesu o 4,3 %.  

 

Schodek státního rozpočtu byl na konci roku 367,4 miliardy korun

Hospodaření České republiky skončilo v minulém roce se státním schodkem ve výši 367,4 miliardy korun. Z původně plánovaného státního deficitu 40 miliard korun se na konci loňského roku dostalo české hospodaření do schodku přesahující 367 miliard korun. Zákon o státním rozpočtu byl v průběhu roku několikrát novelizován a jeho poslední verze umožňovala uzavřít hospodaření ČR se schodkem 500 miliard korun, což se naštěstí nenaplnilo.

V průběhu minulého roku docházelo ke značným státním výdajům vynaložených na podporu české ekonomiky v boji proti negativním ekonomickým dopadům pandemie. Ministryně financí ČR Alena Schillerová uvedla na svém Twitteru, že státní výdaje na podporu české ekonomiky tvořily v minulém roce částku 283,4 miliardy korun. Jednalo se o největší vládní výdaje, se kterými se při původním navrhování státního rozpočtu nepočítalo. 

 

Stavební produkce meziročně klesla o 8,4 %

Český statistický úřad zveřejnil informace o vývoji stavebnictví v ČR k listopadu 2020. V tomto měsíci došlo k meziměsíčnímu růstu produkce ve stavebnictví o 0,9%, meziročně se však jednalo o pokles ve výši 8,4 %. Klesla produkce pozemního i inženýrského stavitelství. U pozemního se jednalo o propad o 11,6 % a u inženýrského o pokles ve výši 1,3 % ve srovnání s listopadem 2019. S tím byl spojen meziroční úbytek pracovníků ve stavebnictví o 1,9 % a zároveň došlo k navýšení jejich průměrné hrubé mzdy o 6,6 %. 
Oproti listopadu 2019 vydaly stavební úřady o 3,7 % více povolení ke stavbě, bylo dostavěno o 7,5 % více bytových jednotek a zahájilo se o 7 % více nových bytů. Dokončeno bylo 3 771 bytů a zahájeno jich bylo 2 792. Investice do nemovitostí určených k bydlení byly v minulém roce významně podpořeny zrušením daně z nabytí nemovitosti, levnými hypotékami a obavami z nejistoty v budoucí vývoj ekonomiky v souvislosti s šířením pandemie. 

Pojďme se společně podívat, jak probíhal vývoj stavební produkce v jiných zemích. 

                Index stavební produkce mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 Vývoj stavebnictví v Evropě, Investice do nemovitostí
Zdroj: Český statistický úřad

 

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat bez sankce až do 1. dubna

Investice do nemovitosti s sebou přináší daňovou povinnost v souvislosti s jejím vlastnictvím. Jedná se o daň z nemovitých věcí. Po nabytí vlastnického práva k nemovitosti máte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí místně příslušnému finančnímu úřadu a to nejpozději do konce ledna následujícího roku po nabytí nemovitosti.  

Daňové přiznání k dani z nemovitých věci můžete letos podat s dvouměsíčním zpožděním až do 1. dubna a nemusíte se obávat žádných sankcí. Stejný termín platí i pro silniční daň, kterou ale musíte nejpozději k 1. dubnu zaplatit. Na platbu daně z nemovitosti máte čas až do 1. června 2021. 

Ministerstvo financí k tomuto opatření přistoupilo z důvodu snahy omezit fyzické návštěvy na finančních úřadech a poštách. K dani z nemovitých věcí se můžete přihlásit také elektronicky přes aplikaci EPO Finanční správy. 

Páté bonusové období pro společníky malých firem, OSVČ a dohodáře

Podnikatelé, společníci malých firem a lidé pracující na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti mohou do 24. března žádat o kompenzační bonus v rámci pátého bonusového období, které je stanovené od 25. prosince 2020 do 23. ledna 2021. Na kompenzaci ve výši 500 Kč denně mají nárok podnikatelé, jejichž činnost nebo činnost jejich společnosti byla zakázaná nebo omezena z důvodu vládních opatření proti šíření pandemie a osoby, které pro tyto podnikatele pracují na DPP nebo DPČ.   

Žádost je možné podat pomocí webové aplikace na stránkách finanční správy, datovou schránkou, emailem, prostřednictvím elektronického podání přes aplikaci EPO, poštou, nebo osobně na podatelně příslušného finančního úřadu. Žádost obsahuje čestné prohlášení, že splňujete podmínky pro vyplacení kompenzačního bonusu. 

 

Všechny ZPRÁVY Z TRHU NEMOVITOSTÍ.

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná.