Gruzie = Hvězdný reformátor

Gruzie je považována Světovou bankou za zemi velkých ekonomických reforem, které gruzínská vláda zaváděla v uplynulých letech. Jednalo se o hluboké ekonomické změny a důležité zásahy do veřejné správy.

Zavedená opatření velmi pozitivně přispěla k rozvoji soukromého sektoru. Byla implementována pravidla a předpisy usnadňující podnikání. Důležité zásahy se konaly v oblastech energetiky, cestovního ruchu a zemědělství. Zvýšily se mezinárodní ratingy země v oblasti správy a investičního trhu. Všechny tyto zásahy a změny posunuly ekonomiku Gruzie kupředu k integraci do globálních ekonomik.

Světová banka ohodnotila Gruzii za tyto hluboké a pozitivní reformy uznáním a pověstí Hvězdného reformátora (Star Reformer).

Nemovitosti v zahraničí Gruzie

 

Jak si Gruzie vedla od velké celosvětové krize? 

Během posledního desetiletí gruzínská ekonomika výrazně posilovala. Rostla průměrným meziročním tempem o 4,5 %. Těchto atraktivních výsledků dosáhla navzdory několika makroekonomickým šokům, jak celosvětové krizi 2007-2009, tak prudkému poklesu cen komodit v roce 2014. Tato a další těžká období opakovaně prokázala pozitivní dopady vládních ekonomických reforem. 

Vývoj HDP od roku 2014 do roku 2018 v mld. GEL (gruzínský lari)

Vývoj HDP od roku 2014 do roku 2018 v mld. GEL (gruzínský lari), investice

Zdroj: Souhrnná teritoriální informace. Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

 

7. nejlepší ekonomika světa pro podnikání

Světová banka každoročně hodnotí 190 ekonomik světa v rámci 12 ekonomických kritérií. Jedná se o studii Doing Business. 
Vyhodnocují se tyto ekonomické faktory: zahraniční obchod, dostupnost úvěrů, daně, ochrana menšinových investorů, smluvní vztahy s vládou, počet registrovaných nemovitostí, proces stavebních povolení, počet zahájených podnikání, vymáhání smluv, rychlost řešení sporů, zaměstnanost a energetické zdroje. 
Světová banka stanovila ve svém nejnovějším průzkumu Doing Business 2020 ze 190 zemí 10 zemí s nejlepším ekonomickým prostředím pro podnikání. Gruzie se umístila na 7. místě. Pro srovnání Česká republika se umístila až na místě 41.

 Ekonomika v Gruzii
Zdroj: Doing Business database. The World Bank

 

Mezinárodní obchod Gruzie expanduje

Největšími obchodními partnery pro Gruzii jsou Rusko, Turecko, Ázerbájdžán, EU a Čína. Český vývoz do Gruzie každoročně stoupá. 

Mezinárodní obchod za posledních 5 let, údaje jsou v mil. USD

Mezinárodní obchod za posledních 5 let, údaje jsou v mil. USD, investiční byty v Gruzii
 
Zdroj: Souhrnná teritoriální informace. Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

Evropská unie

Gruzie nemovitosti1. července roku 2016 vstoupila v platnost v plném rozsahu dohoda o přidružení Evropské unie a Gruzie zahrnující dohodu o zóně volného obchodu. Od tohoto okamžiku gruzínská vláda pravidelně jedná s představiteli Evropské rady o politickém přidružení a hospodářské integraci Gruzie do EU. 

 

Podíl vývozu do EU na celkové gruzínském vývozu v %

 Podíl vývozu do EU na celkové gruzínském vývozu v %, investice

Zdroj: Doing Business database. The World Bank

Gruzínský import ze zemí Evropské unie byl v roce 2018 v hodnotě 2,632 mil USD, celkový obrat zahraničního obchodu s EU činil v roce 2018 3,362 mil USD. 

Čína 

Další významnou dohodou pro gruzínskou ekonomiku je dohoda o volném obchodu s Čínou, která vstoupila v platnost v polovině roku 2017. Gruzínské zboží má tedy bezcelní vstup na trh Číny i EU.

 

Investice

Gruzínská vláda poskytuje novým investorům velmi příznivé podmínky. Láká na liberální a férové investiční prostředí, například na rovnou daň, snadné a rychlé založení firmy, rychlé řešení sporů atd. Nejsou stanovená žádná omezení pro zahraniční investory. 
 Gruzie Tbillisy
Gruzie se umísťuje velmi úspěšně ve všech mezinárodních studiích srovnávajících ekonomické podmínky zemí za posledních 10 let.  Obsazuje přední příčky mezi světovými ekonomikami a je daleko před mnohými zeměmi EU. Její ekonomika je na úrovni zemí jako je Dánsko, Nový Zéland, Singapur a podobně. 

 

Turismus v Gruzii

Gruzie nabízí drsné zážitky z hor, nezapomenutelné lyžování a taky lenošení u moře. Díky své bohaté kultuře, nádherné a rozmanité krajině je ideální destinací pro každého turistu, který má rád historii, architekturu, přírodu, hory, jedinečnou gastronomii a přírodní víno. 

Gruzie zahraníční nemovitosti na investici

Mezinárodní cesty do Gruzie v jednotlivých letech a jejich meziroční růst
 Mezinárodní cesty do Gruzie
Zdroj: The Ministry of Internal Affairs of Georgia

 

Turistické návštěvy Gruzie osobami starších 15 let

Turistické návštěvy Gruzie osobami starších 15 let. Nemovitosti v zahraničí Gruzie

Zdroj: Statistický úřad Gruzie

Jedná se o statistiku uvádějící turisty starší 15 let. Dle informací Gruzínské národní správy cestovního ruchu přijelo v roce 2019 do Gruzie rekordních 9,3 milionu lidí ze zahraničí. 

Země původu nejčastějších turistů:
•    Ázerbájdžán
•    Rusko
•    Arménie
•    Turecko
•    Gruzie
•    Ukrajina
•    Izrael
•    Irán
•    EU
•    Další země

 

Vývoj v sektoru hotelnictví 

Cestovní ruch v Gruzii je důležitou součástí gruzínské ekonomiky. V roce 2019 přijelo do Gruzie 9,3 milionů lidí ze zahraničí. Gruzínská vláda plánuje v roce 2025 hostit minimálně 11 milionů turistů. Zahraniční turisté stráví v Gruzii průměrně 6,5 dne. 
V srpnu roku 2017 uvedla Gruzínská národní správa cestovního ruchu (GNTA) informaci o množství hotelových zařízení. Jednalo se o 1 945 hotelových jednotek. Kraje s největším počtem hotelových lůžek byly Tbilisi a Adjara. 
V roce 2017 bylo otevřeno celkem 60 nových hotelů s počtem lůžek 3 984. Od roku 2017 do roku 2019 se otevřelo 194 nových hotelových zařízení s celkovým počtem 21 216 lůžek. 
Mezi největší hotelové řetězce v Gruzii patří Courtyard by Marriott, Mercure, Millennium Hotel, Hilton Hotels & Resorts, Holiday Inn, Sheraton Hotels and Resorts a Radisson Hotely. 
Silným lákadlem pro turisty z Turecka jsou kasina společnosti Batumi. V Turecku jsou totiž zakázaná. 

Vývoj počtu hotelových hostů v jednotlivých letech (v tisících)

Vývoj počtu hotelových hostů v jednotlivých letech (v tisících)

Zdroj: National Statistics Office of Georgia

 

Proč investovat do nemovitostí v Gruzii?

-    Gruzie má bezcelní přístup k silným ekonomikám
-    Expanduje na evropský a čínský trh, největším jejím partnerem je Rusko
-    Nabízí stabilní a transparentní obchodní prostředí
-    Stanovila jednoduché a nízké daně
-    Světová banka ohodnotila Gruzii jako 7. nejlepší ekonomiku světa pro podnikání
-    Nabízí liberální a férové investiční prostředí, například rovnou daň
-    Přísun turistů meziročně dlouhodobě roste. V roce 2019 přijelo do Gruzie 9,3 miliónů cizinců
-    Počet hotelových zařízení rapidně stoupá. Od roku 2017 jich v Gruzii přibylo více než 200. 

Gruzie nás svou ekonomikou, cestovním ruchem, přírodou, kulturou a hodnocením v celosvětových ekonomických studiích velice zaujala. Důkladně jsme ji prozkoumali a vyhledávali investiční nemovitosti. Z mnoha investičních příležitosti jsme vybrali investiční byty v Tbilisi v tomto profesionálním 4* hotelu se servisovanými apartmány a aquaparkem. Podívejte se na naší nabídku.

Investiční byty v hlavním městě

 

Zdroje:     

The World Bank
Doing Business database
Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)
National statistics office of Georgia
Gruzínská národní správa cestovního ruchu (GNTA)
Ministry of Internal Affairs of Georgia


 

Co se děje na trhu?
4× ročně vydáváme investiční zpravodaj. O novinkách, realitních příležitostech i rizicích. Pošleme ho i vám?
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná.